Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bağlantılı Yazılar

04 | Hukuk

En Son Eklenenler

06 | ordövr ordövr
09 | monogami monogami
10 | intihar intihar

Hukuk düzeni; başta Anayasa olmak üzere yasa, tüzük, yönetmelik, kararname gibi yürütmenin işlemleri ile sağlanır. Yönetimde; genel tebliğ, genelge, bütçe uygulama yönergeleri gibi düzenleyici işlemlerle bu düzenin sağlanmasına katkıda bulunur. Yürütme ve yönetimin düzenleyici işlemleri genel nitelikli olup, devletin tüm örgütlerini kapsar. Bu işlemler; belli konulara, kurumlara, yerel yönetimlere ve özel kuruluşlara ilişkin de olabilmektedir.